Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
1,600,000đ
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
2,150,000đ
Tủ hồ sơ di động 2 ngăn màu kem cũ C23
Tủ hồ sơ di động 2 ngăn màu kem cũ C23
400,000đ
Tủ hồ sơ thấp 2 ngăn màu kem cũ C22
Tủ hồ sơ thấp 2 ngăn màu kem cũ C22
350,000đ
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C21
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C21
1,200,000đ
Tủ kệ hồ sơ 3 cánh màu kem cũ C03
Tủ kệ hồ sơ 3 cánh màu kem cũ C03
1,000,000đ
Bàn giám đốc 1m4 nâu đỏ cũ C20
Bàn giám đốc 1m4 nâu đỏ cũ C20
2,400,000đ
Bàn làm việc không hộc màu trắng cũ C11
Bàn làm việc không hộc màu trắng cũ C11
250,000đ
Tủ kệ hồ sơ 3 ngăn TK03, mới 90% giá rẻ
Tủ kệ hồ sơ 3 ngăn TK03, mới 90% giá rẻ
300,000đ
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C02
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C02
850,000đ
Tủ kệ hồ sơ cao nhiều ngăn cũ C04
Tủ kệ hồ sơ cao nhiều ngăn cũ C04
750,000đ
Tủ locker 6 ngăn gỗ đen cũ C06
Tủ locker 6 ngăn gỗ đen cũ C06
600,000đ
Ghế chân xoay hàng nhập 2 chế độ cũ C03
Ghế chân xoay hàng nhập 2 chế độ cũ C03
550,000đ
Bàn giám đốc 1m4 có 2 hộc màu nâu cũ C10
Bàn giám đốc 1m4 có 2 hộc màu nâu cũ C10
850,000đ
Tủ hồ sơ văn phòng 4 cánh nâu cũ C04
Tủ hồ sơ văn phòng 4 cánh nâu cũ C04
1,500,000đ
Tủ hồ sơ 2 cánh thấp màu nâu cũ C08
Tủ hồ sơ 2 cánh thấp màu nâu cũ C08
500,000đ
Kệ trưng bày gỗ nhiều ngăn màu nâu cũ C10
Kệ trưng bày gỗ nhiều ngăn màu nâu cũ C10
1,500,000đ
Tủ hồ sơ 3 cánh thấp MFC cũ giá rẻ C03
Tủ hồ sơ 3 cánh thấp MFC cũ giá rẻ C03
850,000đ
Bàn làm việc màu kem 1m2 cũ C18
Bàn làm việc màu kem 1m2 cũ C18
600,000đ
Bàn làm việc giám đốc 1m4 cũ C17
Bàn làm việc giám đốc 1m4 cũ C17
2,400,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m4 màu nâu cũ C16
Bàn làm việc chân sắt 1m4 màu nâu cũ C16
1,000,000đ
Bàn làm việc chân sắt cũ 1m2 C15
Bàn làm việc chân sắt cũ 1m2 C15
550,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m6, mới 90% C14
Bàn làm việc chân sắt 1m6, mới 90% C14
1,200,000đ
Tủ Kệ Hồ Sơ 2 Cánh Màu Nâu Cũ C18
Tủ Kệ Hồ Sơ 2 Cánh Màu Nâu Cũ C18
950,000đ
Tủ hồ sơ 3 ngăn màu kem mới 90% C11
Tủ hồ sơ 3 ngăn màu kem mới 90% C11
350,000đ
Tủ hồ sơ sắt 2 cánh màu xám hàng đẹp, mới 100% M10
Tủ hồ sơ sắt 2 cánh màu xám hàng đẹp, mới 100% M10
2,300,000đ
Tủ hồ sơ 3 cửa kính màu xám mới 100% M05
Tủ hồ sơ 3 cửa kính màu xám mới 100% M05
3,250,000đ
Thanh lý bàn mặt gỗ chân sắt cũ 1m6 C13
Thanh lý bàn mặt gỗ chân sắt cũ 1m6 C13
950,000đ
Tủ Kệ Hồ Sơ 2 Cánh Màu Trắng Cũ C14
Tủ Kệ Hồ Sơ 2 Cánh Màu Trắng Cũ C14
1,000,000đ
Thanh lý bàn làm việc màu kem 1m2 cũ
Thanh lý bàn làm việc màu kem 1m2 cũ
450,000đ