Bàn họp 2m4 màu nâu chân sắt cũ C03
Bàn họp 2m4 màu nâu chân sắt cũ C03
1,500,000đ
 Bàn họp 2m chân sắt cũ cao cấp C02
Bàn họp 2m chân sắt cũ cao cấp C02
1,400,000đ
Ghế quỳ inox lưng lưới đen cũ C04
Ghế quỳ inox lưng lưới đen cũ C04
550,000đ
Bàn họp gỗ nâu đỏ 1m8 cũ C01
Bàn họp gỗ nâu đỏ 1m8 cũ C01
1,500,000đ
Bàn làm việc chân sắt đen 1m cũ C24
Bàn làm việc chân sắt đen 1m cũ C24
400,000đ
Bàn làm việc cũ 1m2 không hộc nâu cũ C23
Bàn làm việc cũ 1m2 không hộc nâu cũ C23
550,000đ
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C22
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C22
600,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m cũ C19
Bàn làm việc chân sắt 1m cũ C19
450,000đ
Tủ kệ hồ sơ 1m8 2 cánh cũ C26
Tủ kệ hồ sơ 1m8 2 cánh cũ C26
1,200,000đ
Tủ hồ sơ mini 1 cánh màu kem cũ C25
Tủ hồ sơ mini 1 cánh màu kem cũ C25
300,000đ
Tủ locker sắt 15 ngăn hàng mới M16
Tủ locker sắt 15 ngăn hàng mới M16
2,650,000đ
Tủ locker sắt 18 ngăn hàng mới M15
Tủ locker sắt 18 ngăn hàng mới M15
2,750,000đ
Tủ locker sắt 10 ngăn hàng mới M14
Tủ locker sắt 10 ngăn hàng mới M14
2,000,000đ
Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
1,600,000đ
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
2,150,000đ
Tủ hồ sơ di động 2 ngăn màu kem cũ C23
Tủ hồ sơ di động 2 ngăn màu kem cũ C23
400,000đ
Tủ hồ sơ thấp 2 ngăn màu kem cũ C22
Tủ hồ sơ thấp 2 ngăn màu kem cũ C22
350,000đ
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C21
Tủ kệ hồ sơ 2 cánh màu kem cũ C21
1,200,000đ
Bàn làm việc không hộc màu trắng cũ C11
Bàn làm việc không hộc màu trắng cũ C11
250,000đ
Tủ kệ hồ sơ 3 ngăn TK03, mới 90% giá rẻ
Tủ kệ hồ sơ 3 ngăn TK03, mới 90% giá rẻ
300,000đ
Tủ kệ hồ sơ cao nhiều ngăn cũ C04
Tủ kệ hồ sơ cao nhiều ngăn cũ C04
750,000đ
Tủ locker 6 ngăn gỗ đen cũ C06
Tủ locker 6 ngăn gỗ đen cũ C06
600,000đ
Ghế chân xoay hàng nhập 2 chế độ cũ C03
Ghế chân xoay hàng nhập 2 chế độ cũ C03
550,000đ
Bàn giám đốc 1m4 có 2 hộc màu nâu cũ C10
Bàn giám đốc 1m4 có 2 hộc màu nâu cũ C10
850,000đ
Tủ hồ sơ 2 cánh thấp màu nâu cũ C08
Tủ hồ sơ 2 cánh thấp màu nâu cũ C08
500,000đ
Kệ trưng bày gỗ nhiều ngăn màu nâu cũ C10
Kệ trưng bày gỗ nhiều ngăn màu nâu cũ C10
1,500,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m4 màu nâu cũ C16
Bàn làm việc chân sắt 1m4 màu nâu cũ C16
1,000,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m6, mới 90% C14
Bàn làm việc chân sắt 1m6, mới 90% C14
1,200,000đ
Tủ hồ sơ 3 ngăn màu kem mới 90% C11
Tủ hồ sơ 3 ngăn màu kem mới 90% C11
350,000đ
Tủ hồ sơ sắt 2 cánh màu xám hàng đẹp, mới 100% M10
Tủ hồ sơ sắt 2 cánh màu xám hàng đẹp, mới 100% M10
2,300,000đ