Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ cũ 2m C36
Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ cũ 2m C36
1,400,000đ
Combo bàn làm việc + Tủ cabinet cũ C33
Combo bàn làm việc + Tủ cabinet cũ C33
850,000đ
Bàn làm việc chữ L chân sắt cũ C34
Bàn làm việc chữ L chân sắt cũ C34
950,000đ
Bàn giám đốc cũ có hộc màu đen C32
Bàn giám đốc cũ có hộc màu đen C32
1,500,000đ
Bàn làm việc 3 hộc màu nâu đỏ cũ C31
Bàn làm việc 3 hộc màu nâu đỏ cũ C31
950,000đ
Tủ hồ sơ thấp 2 cánh màu nâu cũ C32
Tủ hồ sơ thấp 2 cánh màu nâu cũ C32
600,000đ
Tủ hồ sơ thấp 3 cánh màu kem cũ C30
Tủ hồ sơ thấp 3 cánh màu kem cũ C30
950,000đ
Bàn làm việc không hộc 2 người ngồi cũ C29
Bàn làm việc không hộc 2 người ngồi cũ C29
650,000đ
 Tủ trưng bày nhiều ngăn màu trắng kính lùa cũ
Tủ trưng bày nhiều ngăn màu trắng kính lùa cũ
2,800,000đ
Tủ kệ hồ sơ nhiều ngăn màu trắng cũ C28
Tủ kệ hồ sơ nhiều ngăn màu trắng cũ C28
1,200,000đ
Bàn làm việc đôi màu kem cũ C28
Bàn làm việc đôi màu kem cũ C28
750,000đ
Tủ hồ sơ 2 cánh nhiều ngăn đóng mới M20
Tủ hồ sơ 2 cánh nhiều ngăn đóng mới M20
2,300,000đ
Tủ hồ sơ đóng mới 1m8 không kính M18
Tủ hồ sơ đóng mới 1m8 không kính M18
3,000,000đ
Tủ locker sắt 8 ngăn hàng mới M17
Tủ locker sắt 8 ngăn hàng mới M17
1,850,000đ
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C27
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C27
850,000đ
Bàn họp 4m chân sắt cũ cao cấp C04
Bàn họp 4m chân sắt cũ cao cấp C04
3,500,000đ
Bàn họp 2m4 màu nâu chân sắt cũ C03
Bàn họp 2m4 màu nâu chân sắt cũ C03
1,500,000đ
 Bàn họp 2m chân sắt cũ cao cấp C02
Bàn họp 2m chân sắt cũ cao cấp C02
1,400,000đ
Ghế quỳ inox lưng lưới đen cũ C04
Ghế quỳ inox lưng lưới đen cũ C04
550,000đ
Bàn làm việc chân sắt đen 1m cũ C24
Bàn làm việc chân sắt đen 1m cũ C24
400,000đ
Bàn làm việc cũ 1m2 không hộc nâu cũ C23
Bàn làm việc cũ 1m2 không hộc nâu cũ C23
550,000đ
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C22
Bàn làm việc chân sắt vip 1m2 cũ C22
600,000đ
Bàn làm việc chân sắt 1m cũ C19
Bàn làm việc chân sắt 1m cũ C19
450,000đ
Tủ kệ hồ sơ 1m8 2 cánh cũ C26
Tủ kệ hồ sơ 1m8 2 cánh cũ C26
1,200,000đ
Tủ hồ sơ mini 1 cánh màu kem cũ C25
Tủ hồ sơ mini 1 cánh màu kem cũ C25
300,000đ
Tủ locker sắt 15 ngăn hàng mới M16
Tủ locker sắt 15 ngăn hàng mới M16
2,650,000đ
Tủ locker sắt 18 ngăn hàng mới M15
Tủ locker sắt 18 ngăn hàng mới M15
2,750,000đ
Tủ locker sắt 10 ngăn hàng mới M14
Tủ locker sắt 10 ngăn hàng mới M14
2,000,000đ
Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
Tủ locker sắt 6 ngăn hàng mới M13
1,600,000đ
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
Tủ locker sắt 12 ngăn mới đẹp M12
2,150,000đ