Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh kính
Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 3 cánh kính
2,500,000đ
Thanh lý bàn chân sắt 002 giá rẻ
Thanh lý bàn chân sắt 002 giá rẻ
450,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh mới 95%
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh mới 95%
850,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ H01
Thanh lý tủ hồ sơ H01
600,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh nâu T02
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh nâu T02
650,000đ
Bàn làm việc 1m2 cũ màu trắng
Bàn làm việc 1m2 cũ màu trắng
450,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ trung hàng nhập
Thanh lý tủ hồ sơ trung hàng nhập
1,550,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ thấp hàng nhập 01
Thanh lý tủ hồ sơ thấp hàng nhập 01
550,000đ
Thanh lý bàn họp 2m cao cấp
Thanh lý bàn họp 2m cao cấp
1,600,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 01
Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 01
1,900,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh vàng T05
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh vàng T05
850,000đ
Bán chân ghế xoay cũ giá rẻ
Bán chân ghế xoay cũ giá rẻ
100,000đ
Thanh lý tủ trang trí M03
Thanh lý tủ trang trí M03
650,000đ
Thanh lý tủ trang trí M02
Thanh lý tủ trang trí M02
650,000đ
Thanh lý tủ trang trí M01
Thanh lý tủ trang trí M01
750,000đ
Thanh lý bàn họp 2m ván mfc màu kem
Thanh lý bàn họp 2m ván mfc màu kem
1,600,000đ
Thanh lý bàn họp 2m ván MFC vàng
Thanh lý bàn họp 2m ván MFC vàng
1,600,000đ
Thanh lý tủ 3 ngăn nhựa
Thanh lý tủ 3 ngăn nhựa
400,000đ
Thanh lý ghế xoay nhỏ không tay
Thanh lý ghế xoay nhỏ không tay
290,000đ
Kệ hồ sơ cũ 2 cánh cao màu kem K02
Kệ hồ sơ cũ 2 cánh cao màu kem K02
1,500,000đ
Thanh lý ghế xoay gamma giá rẻ
Thanh lý ghế xoay gamma giá rẻ
400,000đ
Thanh lý bàn trưởng phòng TP02
Thanh lý bàn trưởng phòng TP02
2,200,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ thấp HS01
Thanh lý tủ hồ sơ thấp HS01
550,000đ
Thanh lý bàn làm việc cụm M02
Thanh lý bàn làm việc cụm M02
500,000đ
Thanh lý bàn làm việc cụm M01
Thanh lý bàn làm việc cụm M01
550,000đ
Thanh lý bàn cụm 4 chỗ có hộc
Thanh lý bàn cụm 4 chỗ có hộc
2,400,000đ
Thanh lý tủ sắt văn phòng hòa phát 01
Thanh lý tủ sắt văn phòng hòa phát 01
1,750,000đ
Thanh lý bàn giám đốc Vip
Thanh lý bàn giám đốc Vip
3,500,000đ
Thanh lý ghế trưởng phòng T3
Thanh lý ghế trưởng phòng T3
850,000đ
Thanh lý bàn trưởng phòng cũ B5
Thanh lý bàn trưởng phòng cũ B5
1,100,000đ