Thanh lý bàn làm việc cũ kem 1m4 hàng đẹp
Thanh lý bàn làm việc cũ kem 1m4 hàng đẹp
950,000đ
Thanh lý ghế nhựa băng chờ 4 chỗ ngồi
Thanh lý ghế nhựa băng chờ 4 chỗ ngồi
950,000đ
Bàn làm việc cũ chân sắt  2 chỗ dài 1m6
Bàn làm việc cũ chân sắt 2 chỗ dài 1m6
950,000đ
Thanh lý bàn chân sắt cũ 1m6 mới 95%
Thanh lý bàn chân sắt cũ 1m6 mới 95%
950,000đ
Thanh lý kệ hồ sơ 2 ngăn mới 90%
Thanh lý kệ hồ sơ 2 ngăn mới 90%
400,000đ
Thanh lý kệ sách cũ hàng đẹp mới 90%
Thanh lý kệ sách cũ hàng đẹp mới 90%
500,000đ
Thanh lý bục phát biểu cũ hàng đẹp
Thanh lý bục phát biểu cũ hàng đẹp
1,100,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh mới đẹp
Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh mới đẹp
850,000đ
Thanh lý bàn họp chân sắt cũ dài 2m đẹp
Thanh lý bàn họp chân sắt cũ dài 2m đẹp
1,200,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh lùa mới 90%
Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh lùa mới 90%
850,000đ
Thanh lý kệ hồ sơ 3 ngăn cũ hàng đẹp
Thanh lý kệ hồ sơ 3 ngăn cũ hàng đẹp
650,000đ
Thanh lý bàn chân sắt cũ 1m2 Mới 90%
Thanh lý bàn chân sắt cũ 1m2 Mới 90%
650,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ xám 3 ngăn đẹp sang trọng
Thanh lý tủ hồ sơ xám 3 ngăn đẹp sang trọng
400,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ thấp 3 cánh hàng đẹp
Thanh lý tủ hồ sơ thấp 3 cánh hàng đẹp
850,000đ
Thanh lý hộc tủ di động 3 ngăn xám
Thanh lý hộc tủ di động 3 ngăn xám
350,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 3 ngăn hàng đẹp
Thanh lý tủ hồ sơ 3 ngăn hàng đẹp
400,000đ
Thanh lý bàn làm việc nâu 1m Mới 100%
Thanh lý bàn làm việc nâu 1m Mới 100%
700,000đ
Thanh lý bàn họp chân sắt cũ 2m4
Thanh lý bàn họp chân sắt cũ 2m4
1,600,000đ
Thanh lý bàn họp cũ 2m4 mới 90%
Thanh lý bàn họp cũ 2m4 mới 90%
1,800,000đ
Thanh lý bộ bàn ghế tiếp khách 02
Thanh lý bộ bàn ghế tiếp khách 02
1,650,000đ
Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 kem 3 hộc
Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 kem 3 hộc
800,000đ
Thanh lý bàn chân sắt 1m2 cũ màu vàng
Thanh lý bàn chân sắt 1m2 cũ màu vàng
500,000đ
Thanh lý bàn làm việc cũ xám 2 hộc mới 90%
Thanh lý bàn làm việc cũ xám 2 hộc mới 90%
650,000đ
Thanh lý bàn làm việc kem 1m Mới 100%
Thanh lý bàn làm việc kem 1m Mới 100%
700,000đ
Thanh lý bàn làm việc kem 1m2 Mới 100%
Thanh lý bàn làm việc kem 1m2 Mới 100%
840,000đ
Thanh lý bàn làm việc vàng 1m Mới 100%
Thanh lý bàn làm việc vàng 1m Mới 100%
700,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ trung 2 cánh lùa
Thanh lý tủ hồ sơ trung 2 cánh lùa
750,000đ
Thanh lý bàn họp cũ 2m2 cực đẹp
Thanh lý bàn họp cũ 2m2 cực đẹp
850,000đ
Bán bàn họp cũ 2m7 mới 99% gỗ cao cấp
Bán bàn họp cũ 2m7 mới 99% gỗ cao cấp
4,200,000đ
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh lùa mới 90%
Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh lùa mới 90%
1,200,000đ